Pohotovosť

Nemocnica arm. gen. L. Svobodu Svidník, n.o.
MUDr. Pribulu 412/4,
089 01 Svidník

Mapa: poloha nemocnice

Dospelí: 054/7860338

Deti: 054/7860538

Lekárske služby prvej pomoci: rozpis služieb

Lekárne: rozpis služieb

Stomatologická: rozpis služieb

Počasie

Názov zaniknutej obce Vyšný Svidník

Názov zaniknutej obce Vyšný Svidník

Obec Vyšný Svidník samostatne existovala do 31. 12. 1943,  kedy bola zlúčená s obcou  Nižný Svidník. Vyšný Svidník bol administratívnym a správnym sídlom a pred zlúčením bol zhruba dvakrát väčší ako Nižný Svidník. Rozlišovanie častí mesta na Vyšný a Nižný Svidník sa v hovorovej reči používa dodnes.

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.