Pohotovosť

Nemocnica arm. gen. L. Svobodu Svidník, n.o.
MUDr. Pribulu 412/4,
089 01 Svidník

Mapa: poloha nemocnice

Dospelí: 054/7860338

Deti: 054/7860538

Lekárske služby prvej pomoci: rozpis služieb

Lekárne: rozpis služieb

Stomatologická: rozpis služieb

Počasie

Názov zaniknutej obce Nižný Svidník

Názov zaniknutej obce Nižný Svidník

Obec Nižný Svidník samostatne existovala do 31. 12. 1943,  kedy bola vyhláškou Ministerstva vnútra zo dňa 24. 11. 1943 č. 325-22/10-6/43 zlúčená s obcou Vyšný Svidník. Hranicou medzi Nižným a Vyšným Svidníkom bola  rieka Ladomirka. 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.