Pohotovosť

Nemocnica arm. gen. L. Svobodu Svidník, n.o.
MUDr. Pribulu 412/4,
089 01 Svidník

Mapa: poloha nemocnice

Dospelí: 054/7860338

Deti: 054/7860538

Lekárske služby prvej pomoci: rozpis služieb

Lekárne: rozpis služieb

Stomatologická: rozpis služieb

Počasie

Dátum prvej písomnej zmienky o Svidníku

 Dátum prvej písomnej zmienky o Svidníku – 29. jún 1355

 Svidník (Scyuidnyk) sa spomína v listine adresovanej uhorskému kráľovi Ľudovítovi I., ktorá sa týka majetkových záležitostí smilnianskeho panstva.

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.