Pohotovosť

Nemocnica arm. gen. L. Svobodu Svidník, n.o.
MUDr. Pribulu 412/4,
089 01 Svidník

Mapa: poloha nemocnice

Dospelí: 054/7860338

Deti: 054/7860538

Lekárske služby prvej pomoci: rozpis služieb

Lekárne: rozpis služieb

Stomatologická: rozpis služieb

Počasie

Dátum pridelenia štatútu mesta Svidník

Dátum pridelenia štatútu mesta Svidník – 10. jún 1964

Rada Východoslovenského krajského národného výboru v Košiciach sa 10. júna 1964 uzniesla (uzn. č. 206/1964), že „obci Svidník v okrese Bardejov priznáva charakter mesta s mestským národným výborom.“ 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.