Pohotovosť

Nemocnica arm. gen. L. Svobodu Svidník, n.o.
MUDr. Pribulu 412/4,
089 01 Svidník

Mapa: poloha nemocnice

Dospelí: 054/7860338

Deti: 054/7860538

Lekárske služby prvej pomoci: rozpis služieb

Lekárne: rozpis služieb

Stomatologická: rozpis služieb

Počasie

Dátum narodenia čestného občana mesta Svidník generálmajora doc. Ing. Oldřicha Kvapila, CSc.

Dátum narodenia čestného občana mesta Svidník generálmajora doc. Ing. Oldřicha Kvapila, CSc. –  12. november 1918

Narodil sa v Rovensku pod Troskami. Ako príslušník 1. Čs. armádneho zboru v ZSSR pomáhal poraziť fašistické vojská. Zúčastnil sa bojov o Kyjev, Rudu a Bielu Cerkov. Zúčastnil sa aj Karpatsko-duklianskej operácie. Má veľký podiel na oslobodzovaní viacerých obcí okresu i samotného Svidníka. S Ludvíkom Svobodom prešiel celú bojovú cestu z Buzuluku až do Prahy. Zomrel 1. januára 2011.

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.