Pohotovosť

Nemocnica arm. gen. L. Svobodu Svidník, n.o.
MUDr. Pribulu 412/4,
089 01 Svidník

Mapa: poloha nemocnice

Dospelí: 054/7860338

Deti: 054/7860538

Lekárske služby prvej pomoci: rozpis služieb

Lekárne: rozpis služieb

Stomatologická: rozpis služieb

Počasie

Dátum narodenia čestného občana mesta Svidník arm. gen. Ludvíka Svobodu

Dátum narodenia čestného občana mesta Svidník arm. gen. Ludvíka Svobodu –  25. november 1895

Narodil sa v Hroznatíne. Je dvojnásobným čestným občanom Svidníka. Ako veliteľ 1. československého armádneho zboru v ZSSR sa pri oslobodzovaní Svidníka výrazne zapísal do histórie tohto kraja. Počas frontových dní zabezpečoval pre civilné obyvateľstvo potraviny, vo vojenských kuchyniach sa dal najesť zúboženým, vyhladovaným deťom. V povojnových rokoch prikázal na našom území opravovať rozbité mosty a cesty, odmínovávať polia, obnovovať život pod Duklou. Najväčším darom pre občanov bolo postavenie prvej barakovej nemocnice, neskôr novej modernej nemocnice. V rokoch 1968 – 1975 bol prezidentom Československej socialistickej republiky. Zomrel 20. septembra 1979 v Prahe.

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.