Pohotovosť

Nemocnica arm. gen. L. Svobodu Svidník, n.o.
MUDr. Pribulu 412/4,
089 01 Svidník

Mapa: poloha nemocnice

Dospelí: 054/7860338

Deti: 054/7860538

Lekárske služby prvej pomoci: rozpis služieb

Lekárne: rozpis služieb

Stomatologická: rozpis služieb

Počasie

Dátum narodenia čestného občana mesta Svidník Alexandra I. Pavloviča

 Dátum narodenia čestného občana mesta Svidník Alexandra I. Pavloviča - 19. september 1819.

 
Narodil sa v Šarišskom Čiernom. Je čestným občanom mesta Svidník in memoriam. Bol  to buditeľ Rusínov, gréckokatolícky kňaz, dekan na Makovici, konzistoriálny radca Prešovskej eparchie, národný spisovateľ, básnik, publicista, pedagóg, folklorista – „pevec Makovice“.  Písal básne – bájky, zbieral príslovia a porekadlá, ľudové piesne a ľudovú slovesnosť. Písal jazyčjem, teda zmesou makovického, najmä svidníckeho nárečia, ale aj belovežského, cirkevnej slovančiny a ruského jazyka.

Jedna z ulíc vo Svidníku je pomenovaná jeho menom. Na staroslávnej Makovici si každoročne pripomíname Alexandra Pavloviča tradičným turistickým pochodom. Známa je aj literárna súťaž vlastnej tvorby – Pavlovičov literárny Svidník. Vo farskom chráme v bývalom Vyšnom Svidníku má memoriálnu tabuľu v cirkevnej slovančine. Vo Svidníku je pomník na hrobe a v centre mesta je pamätník pri príležitosti 70. výročia jeho úmrtia. Zomrel 25. decembra 1900 vo Svidníku.

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.